Reavinstutredningar 

 

 

Reavinstskatt (kapitalvinstskatt) vid försäljning

 

När Du säljer en jordbruksfastighet, en villa, ett fritidshus eller en bostadsrätt kapitalvinstbeskattas Du för vinsten Du gör på försäljningen.

 

Uppskov och skattebräkningar

 

Det är viktigt att reavinstberäkningen blir korrekt så att Du inte betalar för mycket i skatt på grund av att Dina kostnader eller intäkter beräknats på ett fleaktigt sätt eller inte yrkat rätt uppskovsavdrag. Felaktiga beräkningar eller brister i bevisningen kan leda till att alltför stora belopp betalas i skatt.

 

Skattereglerna ändrar sig i större utsträckning än annan lagstiftning varför det kan vara svårt att veta vad som gäller just när Du säljer Din fastighet eller bostadsrätt.

 

Läs mera om vilka utgifter som är avdragsgilla vid försäljning

 

Vi hjälper dig med reavinstutredningen och deklarationen på försäljningen!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hjälper Dig !

 

 

Kontaktuppgifter

 

 

Familjejuristerna Ravn & Taylor

Adelgatan 5

211 22 MALMÖ

Telefon 040-97 85 00

Fax 040-97 80 30

E-post info@ravntaylor.se

Hemsida www.ravntaylor.se

Bankgiro 448-6445

Organisationsnr 969744-5931

Momsregistreringsnr SE621018433601

 

Vi innhar F-skattebevis och ansvarsförsäkring

 

 

 

 

Familjejuristerna Ravn & Taylor

Enkelhet Trygghet Kompetens