LE>filjejuristerna ravntaylor malmö - rådgivning och information om familjejuridik

 

Familjejuristerna Ravn & Taylor - Experter i familjerätt

Familjerätt - Skatterätt - Affärsjuridik - Bostadsrätt

Studentgatan 5 vån 3 - 211 38 Malmö - 040-97 85 00 - info@ravntaylor.se - www.ravntaylor.se

 

 

 

Reavinstutredningar 

Reavinstskatt (kapitalvinstskatt) vid försäljning

När Du säljer en jordbruksfastighet, en villa, ett fritidshus eller en bostadsrätt kapitalvinstbeskattas Du för vinsten Du gör på försäljningen.

Uppskov och skattebräkningar

Det är viktigt att reavinstberäkningen blir korrekt så att Du inte betalar för mycket i skatt på grund av att Dina kostnader eller intäkter beräknats på ett fleaktigt sätt eller inte yrkat rätt uppskovsavdrag. Felaktiga beräkningar eller brister i bevisningen kan leda till att alltför stora belopp betalas i skatt.

Skattereglerna ändrar sig i större utsträckning än annan lagstiftning varför det kan vara svårt att veta vad som gäller just när Du säljer Din fastighet eller bostadsrätt.

Vi hjälper dig med reavinstutredningen och deklarationen på försäljningen!!

 

HTML>

 

title>familjejuristerna ravntaylor malmö - rådgivning och information i familjejuridik

 

Familjejuristerna Ravn & Taylor